Virtuele (C)ISO

Heeft jouw organisatie de (C)ISO-rol nog niet ingevuld of ontbreekt het aan capaciteit, kennis, kunde, of tijd? Ontmoet dan onze Virtuale Information Security Officer (VISO) consulting dienst, een moderne oplossing voor flexibele ondersteuning, wanneer jij dat nodig hebt.

Met onze VISO’s krijgt jouw organisatie toegang tot ervaren professionals tegen een deel van de kosten om iemand in dienst te nemen. Je roept een professional af wanneer nodig, zonder te investeren in training, ontwikkeling, of aanwezigheid bij interne bedrijfsactiviteiten. Onze VISO’s bieden strategische ondersteuning, onafhankelijk advies, en operationele uitvoering, terwijl je verzekerd bent van kwaliteit op alle security domeinen.

Onze VISO’s helpen je met het volgende:

 • Adviseren bij beveiliging vraagstukken;
 • Implementeren van risk-driven security;
 • Opstellen van security beleid;
 • Opzetten van een ISMS;
 • Oplossen van knelpunten.

Welke uitdaging treft jouw bedrijf?

Elk bedrijf wordt geconfronteerd met complexe beveiligingsvraagstukken, afgestemd op grootte, sector, prioriteiten, financiën, en cultuur. Nieuwe wetten, de stijging van hacks en datalekken verhogen de druk om systemen, data en persoonsgegevens te beschermen. Misschien is jouw organisatie zelfs aangewezen als vitale aanbieder, wat hogere eisen met zich meebrengt waar je mogelijk nog geen antwoord op hebt.

De virtuele (C)ISO

Waar de (C)ISO wordt gewaardeerd als een strategische adviseur zonder belemmeringen, introduceert onze Virtuele ISO (VISO) een eigentijdse vorm in informatiebeveiliging. Het begrip ‘virtueel’ ontleent zijn betekenis aan technologische flexibiliteit. De VISO is niet slechts een Information Security Officer; het is een virtueel teamlid dat jouw security team versterkt wanneer dat cruciaal is, dankzij de mogelijkheid om resources flexibel op- en af te schalen. Net zoals een team dat digitaal samenwerkt aan een gezamenlijk doel, staat de VISO klaar om de uitdagingen van vandaag aan te gaan. En wanneer het werk is volbracht, verdwijnt de VISO naar de achtergrond, gereed voor het volgende moment van versterking.

Informatiebeveiliging versterken?


  De sleutel tot effectieve informatiebeveiliging

  Als klant krijgt je vanuit onze organisatie een vast aanspreekpunt en de dienst is op afroep af te nemen. Achter de persoon die je inhuurt, staat ons gehele security-team ter beschikking. Ons team bestaat uit ervaren professionals, allen specialist binnen meerdere security-domeinen. Hierdoor bent je als organisatie verzekerd dat je op alle security domeinen kwaliteit binnenhaalt en dat je wordt ontzorgd. Daarnaast worden er een best-practices vanuit verschillende personen en organisaties geleverd, waardoor het geheel tot een hoger niveau wordt getild.

  Vormen van inzetbaarheid

  De virtuele ISO kan je op verschillende flexibele manieren afnemen op basis van:

  • Een structurele ondersteuning, voor een beperkt aantal uren per week.

  • Een time-boxed en doelgebonden opdracht.

  • Naar aanleiding van onze assessments diensten, als vervolgtraject om de gaps te adresseren.

  • Variabel inzetbare uren, via onze SECurity-as-a-Service contractvorm. Op basis van noodzaak. Soms wat meer, soms wat minder.

  Werkzaamheden waarop de VISO inzetbaar is:

  • Opzetten en beheren van een Informatie Security Management Systeem (ISMS)

  • Vertalen van richtlijnen, open standaarden en raamwerken (NIS2, ISO27001:2022, e.d.)

  • (Door)ontwikkelen van informatiebeveiligingsbeleid, standaarden en procedures

  • Uitvoeren van gap-analyses

  • Uitvoeren van Business Impact Analyses

  • Opzetten risicomanagement en beheer risico-register

  • Vertalen van beleid naar maatregelen

  • Opzetten en beheren van een Informatie Security Management Systeem (ISMS)

  • Toetsen van architectuur ontwerpen.

  • Verhogen van security kennis en awareness

  • Begeleiden van ISMS audit trajecten

  • Begeleiden ISO27001:2022 certificering

  • Aanspreekpunt omtrent informatiebeveiligingsvraagstukken

  Voor welke werkzaamheden is de VISO inzetbaar?

  VISO on-demand

  Met onze on-demand VISO kunnen organisaties op verzoek directe ondersteuning voor informatiebeveiliging inroepen. Hiermee kan het team snel worden uitgebreid of krijgt jouw organisatie extra assistentie wanneer nodig. De VISO fungeert zowel als rechterhand van de (C)ISO als coach, waardoor het flexibel kan inspelen op de behoeften van de organisatie. Het biedt tevens een oplossing voor tijdelijke uitval van personeel.

  Risico-gedreven Security

  Techniek-alleen lost zelden het probleem op, sterker nog, je introduceert er extra problemen mee. Een risico-gedreven aanpak is cruciaal om problemen te identificeren, relevante risico’s te verminderen en proportionele maatregelen te nemen. Onze VISO ondersteunt bij het opzetten van een risicomanagementproces, waardoor je doeltreffend nieuwe risico’s kunt aanpakken en onnodige frustratie en kosten kunt voorkomen.

  Security Management Framework

  Een solide basis voor effectieve informatiebeveiliging wordt gevormd door de implementatie van een Information Security Management System (ISMS). Het ISMS fungeert als een raamwerk waarin governance, beleid, standaarden, processen en procedures worden geïntegreerd. Hierdoor is het mogelijk om informatiebeveiligingsbeleid qua opzet, bestaan en werking te borgen. Onze VISO staat klaar om jullie organisatie te ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van een ISMS.

  Eerste Hulp Bij Informatiebeveiliging

  Organisaties worden geconfronteerd met groeiende eisen en verwachtingen op het gebied van informatiebeveiliging, vaak geïnitieerd door specifieke vragen zoals bescherming van gegevens, oplossen van beveiligingsassessments en naleving van normen zoals ISO27001 en de NIS2-richtlijn. Of het nu gaat om het formuleren van antwoorden, vertalen van rapporten, advies over knelpunten, of hulp bij naleving van wet- en regelgeving, onze VISO staat klaar voor ondersteuning en ad hoc vragen.

  Een no-nonsense aanpak,
  waar je u tegen zegt.

  Stap 1.

  Afstemming.

  Wij gaan met jou in gesprek om je als persoon te leren kennen en de juiste aanpak vast te stellen.

  Stap 2.

  Voorstel.

  Op basis van jouw behoeften en verwachtingen wordt een passend voorstel gemaakt.

  Stap 3.

  Uitvoering.

  Professionals gaan aan de slag met de opdracht. Overzichtelijke documentatie van resultaten.

  Stap 4.

  Terugkoppeling.

  Na afloop van de opdracht gaan wij met jou in gesprek om de resultaten toe te lichten.

  Stap 5.

  Perfectie.

  Wij horen graag wat er goed ging, maar ook wat er beter kan. Uiteindelijk streven wij naar perfectie!

  Laat ons de risico’s in kaart brengen.

  Een onafhankelijke toetsing.

  Neem contact op