IT Risk Assessment.

Heb je voldoende maatregelen genomen?

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de actuele status van beveiliging.
Dit maken wij inzichtelijk door het uitvoeren van het IT Risk assessment.

In 6 stappen jouw risico’s inzichtelijk.

Download onze Whitepaper

Volwassenheid van Cyber Security.

Het IT Risk assessment controleert op welk niveau jij de aanbevolen maatregelen uit het CIS18 raamwerk hebt ingericht waarmee een goede cyber weerbaarheid te creëren is. Daarnaast brengen we de risico’s van niet of deels geïmplementeerde cybersecurity maatregelen in kaart. Vervolgens leveren we op basis van onze bevindingen advies voor een verbeterplan dat helpt om de cyberveiligheid van jouw organisatie te verbeteren.  Een benchmark wordt toegevoegd zodat je kunt zien hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van gelijkwaardige bedrijven.

Risk assessment aanvragen

Een aanpak in 2 delen.

Ons IT Risk assessment is gebaseerd op het CIS18 framework en het volwassenheidsmodel is gebaseerd op gangbare industrie-standaarden (ISO / NEN). CIS18 is een internationaal erkende standaard van security maatregelen, opgesteld door het Center for Internet Security (CIS).

Deel 1.

Bij het eerste deel van het IT Risk assessment worden 5 pijlers aan IT beheersingsmaatregelen getoetst en afgezet tegen een IT volwassenheidsmodel gebaseerd op gangbare industrie-standaarden. Hierdoor wordt een beeld gevormd van de huidige maatregelen welke de organisatie heeft getroffen ten opzichte van een maatschappelijke norm.

Deel 2.

In het tweede deel van het assessment controleren we op welk niveau en hoe de organisatie de aanbevolen maatregelen uit het CIS18 raamwerk heeft ingericht, waarmee een goede cyber weerbaarheid te creëren is.

Daarnaast brengen we de risico’s van niet of deels geïmplementeerde IT maatregelen in kaart. Op basis van deze werkzaamheden en onze bevindingen leveren we een advies voor een verbeterplan dat helpt om de (cyber)veiligheid van uw organisatie te verbeteren. Een benchmark wordt toegevoegd, zodat jij kunt zien hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van gelijkwaardige bedrijven.

Eén van onze klanten aan het woord.

DON Opleidingen is een landelijk georiënteerd opleidingsinstituut met een aanbod van zowel particuliere als bedrijfsgerelateerde opleidingen. DON Opleiding ontzorgt haar relaties en klanten op het gebied van alle (beroeps)rijbewijzen, arbo- en veiligheidstrainingen, chauffeurstrainingen, logistieke opleidingen, nascholing van beroepschauffeurs en communicatietrainingen. 

Voor ons is het belangrijk dat onze IT systemen optimaal werken en veilig zijn. Het is daarom van belang om dit met regelmaat te toetsen door een onafhankelijke partij.

Het IT Risk Assessment is een hoogwaardige scan wat in een beperkte investering (qua tijd) een duidelijk inzicht biedt van onze IT omgeving. De open manier van communiceren tijdens de interviews heb ik als zeer prettig ervaren. Het heldere rapport en de daarin opgenomen adviezen helpen ons verder onze organisatie op dit vlak verder te professionaliseren. Ik zou dit IT Risk Assessment absoluut aanbevelen.  

Erwin Don
DGA bij DON Opleidingen

Een no-nonsense aanpak,
waar je u tegen zegt.

Stap 1.

Afstemming.

Wij gaan met jou in gesprek om je als persoon te leren kennen en de juiste aanpak vast te stellen.

Stap 2.

Voorstel.

Op basis van uw behoeften en verwachtingen wordt een passend voorstel gemaakt.

Stap 3.

Uitvoering.

Professionals gaan aan de slag met de opdracht. Overzichtelijke documentatie van resultaten.

Stap 4.

Terugkoppeling.

Na afloop van de opdracht gaan wij met jou in gesprek om de resultaten toe te lichten.

Stap 5.

Perfectie.

Wij horen graag wat er goed ging, maar ook wat er beter kan. Uiteindelijk streven wij naar perfectie!

Laat ons de risico’s in kaart brengen.

Een onafhankelijke toetsing.

Neem contact op