Awareness Workshop

Welke gevaren brengt de digitale wereld met zich mee?

In onze digitale wereld worden we steeds afhankelijker van computers en digitale informatie. Maar met deze groeiende afhankelijkheid komt ook een groter gevaar. Cyberaanvallen kunnen in een oogwenk toeslaan en ons instinct faalt ons vaak op cruciale momenten. Een moment van onachtzaamheid kan leiden tot een rampzalige fout met verstrekkende gevolgen. Denk aan ransomware, datalekken en de schade aan financiën en imago die hierdoor kunnen ontstaan.

Bewustwording creëren van deze gevaren is dus belangrijk bij iedereen binnen de organisatie, ongeacht functie. Lees meer over onze Awareness Workshop.

Aanpak en werkwijze

Ruim 90% van alle succesvolle cyberaanvallen wordt veroorzaakt door phishing. 30% van de phishing e-mails wordt geopend. 12% daarvan opent een malafide link of bijlage. Bewustwording creëren van deze gevaren is dus belangrijk bij iedereen binnen de organisatie, ongeacht functie.

Onze interactieve workshop biedt een unieke leerervaring door het gebruik van actuele voorbeelden en praktijkgebeurtenissen. Door de betrokkenheid van de privélevens van de deelnemers, zoals hun gebruik van social media en wachtwoorden, waardoor dit dichter bij komt en groter effect heeft op het resultaat.

Meer informatie over de workshop?

  Leerdoelen

  Tijdens deze workshop van anderhalf uur is er voldoende ruimte tot het stellen van vragen. De workshop wordt gegeven door professionals die dagelijks in de praktijk staan (geen trainers, maar vakmensen). We sluiten de workshop af met quiz, waarin we toetsen wat iedereen heeft onthouden van deze workshop. Op deze manier worden onderwerpen nogmaals herhaald en getoetst. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

  We hebben een aantal leerdoelen geformuleerd. Na de RedTeam Security Awareness workshop weten de deelnemers:

  Doel 1.

  Hoe aanvallers te werk gaan.

  Doel 2.

  Hoe je de gevaren herkent.

  Doel 3.

  Welke maatregelen je kan nemen.

  Een no-nonsense aanpak,
  waar je u tegen zegt.

  Stap 1.

  Afstemming.

  Wij gaan met jou in gesprek om je als persoon te leren kennen en de juiste aanpak vast te stellen.

  Stap 2.

  Voorstel.

  Op basis van jouw behoeften en verwachtingen wordt een passend voorstel gemaakt.

  Stap 3.

  Uitvoering.

  Professionals gaan aan de slag met de opdracht. Overzichtelijke documentatie van resultaten.

  Stap 4.

  Terugkoppeling.

  Na afloop van de opdracht gaan wij met jou in gesprek om de resultaten toe te lichten.

  Stap 5.

  Perfectie.

  Wij horen graag wat er goed ging, maar ook wat er beter kan. Uiteindelijk streven wij naar perfectie!

  Laat ons de risico’s in kaart brengen.

  Een onafhankelijke toetsing.

  Neem contact op